Formació

Targeta Professional de la Construcció (TPC)

La TPC (Targeta Professional de la Construcció) és una eina estretament vinculada amb la formació en matèria de prevenció de riscos laborals que hauran de tenir tots els treballadors del sector de la construcció.

Segons es determina en el Convenio General del Sector de la Construcción 2007 – 2011 la TPC serà obligatòria a partir del 31 de desembre de 2011.

  • Aquesta, nova eina avala:
  • L’experiència en el sector
  • La qualificació professional
  • La formació rebuda, pel treballador del sector en matèria de prevenció de riscos laborals
  • Disposar de la TPC permet acreditar:
  • Que s’ha rebut, almenys, la formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el previst en el Conveni General del Sector de la Construcció 2007 – 2011.
  • Qualsevol altra tipus de formació que s’hagi rebut.
  • La categoria professional i l’experiència en el sector.
  • Que s’ha sotmès als reconeixements mèdics (vigilància de la salut)