Formació

Targeta Professional del Metall (TPM)

La TPM (Targeta Professional del Metall) és una eina estretament vinculada amb la formació en matèria de prevenció de riscos laborals que hauran de tenir tots els treballadors del sector del metall.

La TPM serà obligatòria a partir del 31 de desembre de 2011.

  • Aquesta, nova eina avala:
  • L’experiència en el sector
  • La qualificació professional
  • La formació rebuda, pel treballador del sector en matèria de prevenció de riscos laborals
  • Disposar de la TPM permet acreditar:
  • Que s’ha rebut, almenys, la formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Qualsevol altra tipus de formació que s’hagi rebut.
  • La categoria professional i l’experiència en el sector.
  • Que s’ha sotmès als reconeixements mèdics (vigilància de la salut)