Formació

Informàtica i Ofimàtica

  • Entorn Windows
  • Office
  • Internet i iniciació a Internet
  • E-mail
  • Diseny Web
  • Diseny Gràfic – tots els programes
  • Gestió de Base de Dades
  • Autocad
  • D’altres