Formació

Riscos Laborals

 • Prevenció en RRLL (Títol bàsic)
 • Màster superior en RRLL(Títol superior)
 • Ergonomia i psicologia aplicada
 • Higiene industrial
 • Seguretat en el treball
 • Prev. En RRLL a comerços
 • Prev. En RRLL a l’hostaleria
 • Prev. en RRLL a oficines
 • Prev. en RRLL al transport per carreteres
 • Prev. En RRLL al sector sanitari
 • Prev. En RRLL a teletreball
 • Prev. En RRLL a riscos especials i la seva prevenció en obra
 • Prev. En RRLL a la industria
 • Prev. En RRLL. Agents biològics. Exposició
 • Prev. En RRLL. Agents químics. Exposició
 • Prev. en RRLL Bastides fixes i mòbils
 • Prev. En RRLL caigudes en alçada. Protecció
 • Prev. En RRLL. Qualitat empresarial. Avaluació
 • Prev. en camions cisterna. Càrrega i descàrrega
 • Prev. en RRLL. Càrrega física i treball. Avaluació
 • Prev. en RRLL. Càrrega mental i treball. Avaluació
 • Prev. Carretons elevadors
 • Prev. en RRLL. Comunicació escrita. Empreses
 • Prev. en RRLL. Comunicació. Riscs
 • Prev. en RRLL. Condicions de treball. Avaluació
 • Prev. en RRLL. Contaminants químics i la seva exposició a la pell
 • Prev. en RRLL. Edificis. Amiant
 • D’altres